Το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διέπεται από τους νόμους 2916/2001 και 3549/2007, βάσει των
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικός στόχος του Ιδρύματος είναι η αριστεία στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Έρευνα και εκπαίδευση είναι
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το ΤΕΙ ΔΕ θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της αριστείας στην έρευνα είναι:  Η πλήρης λειτουργία
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΕ βρίσκονται σε έξι (6) πόλεις και στους τρείς (3) νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας :
1 2 3 4
 • image
 • ΣΠΟΥΔΕΣ

  Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών σε μία πλειάδα σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης σχολής του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ιού-νιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η σχολή εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι η Πάτρα. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων του μηχανικού και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Επίσης, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Το ανθρώπινο δυναμικό της σχολής περιλαμβάνει 54 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (15 καθηγητές, 12 αναπληρωτές καθηγητές, 13 επίκουρους καθηγητές, 14 καθηγητές εφαρμογών), 13 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ), 38 επιστημονικούς / εργαστηριακούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και 9 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε τέσσερα κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στην Πάτρα και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Αντίρριο. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Η σχολή συγκροτείται από τέσσερα τμήματα:

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας έχει έδρα την Πάτρα και αποτελείται από πέντε τμήματα που ανήκουν στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας- Τμήμα Νοσηλευτικής- Τμήμα Λογοθεραπείας- Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο)- Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας (με έδρα το Αίγιο) Τα Τμήματα λειτουργούν με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων τους οδηγούν σε αντίστοιχα θεσμοθετημένα επαγγέλματικά δικαιώματα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, τρία Τμήματα της ΣΕΥΠ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν ένα διεστημονικό Μεταπτυχιακό Προγραμμα με τίτλο "Επιστήμες Αποκατάστασης" με τρεις κατευθύνσεις (αντίστοιχες των τμήματων): Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία. Τέλος σημειώνεται ότι τα Τμήματα προσφέρουν μέσω του εκπαιδευτικού και κλινικού τους έργου αντίστοιχες δωρεάν υπηρεσίες προς πολίτες και δημόσιους φορείς.

 • image
 • ΕΡΕΥΝΑ

  Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ένα μεγάλο πεδίο γνωστικών αντικειμένων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει μια ενότητα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την διεπιστημονική προσέγγιση, την έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι απόφοιτοι να διαθέτουν επιστημονική και τεχνολογική γνώση εξειδικευμένων στελεχών ικανών στη λήψη ορθών αποφάσεων και στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς παραγωγής της οικονομίας. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

 • image
 • ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Η λειτουργία του σχολής ξεκίνησε στα πλαίσια του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1983) και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας των Κ.Α.Τ.Ε. Μεσολογγίου. Με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 94, Ιούνιος 2013) μέσω της συγχώνευσης των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και εντάχθηκε στο νέο ίδρυμα. Έδρα της σχολής είναι το Μεσολόγγι. Η σχολή καλύπτει την ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων των γεωτεχνικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας τροφίμων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους. Η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Στη σχολή υπηρετούν σήμερα 27 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (8 καθηγητές, 5 αναπληρωτές καθηγητές, 10 επίκουροι καθηγητές,4 καθηγητές εφαρμογών), 2 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), 9 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού(ΕΤΕΠ), 5 επιστημονικοί / εργαστηριακοί συνεργάτες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι (Ι.Π.Α.) καθώς και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα τμήματα της σχολής στεγάζονται σε κτήρια των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο Μεσολόγγι και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αμαλιάδα. Στα τμήματα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Στη Σχολή λειτουργούν σήμερα τα παρακάτω Τμήματα :

Hide Main content block

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι Πατρών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του τον
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. χωρίζεται από το Ε΄εξάμηνο σπουδών σε δυο κατευθύνσεις από τις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε από την μετονομασία του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ διαπραγματεύεται την έννοια της χρηματοοικονομικής πληροφορίας στο πλαίσιο των
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β)
Το Τμήμα Δίοικησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων δημιουργήθηκε το
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας προσφέρει γενική επιστημονική εκπαίδευση στο
Το Τμήμα Λογοθεραπείας του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί από το 1996, στο τότε ΤΕΙ Πάτρας, και
To τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δράση το Φεβρουάριο
Το Τμήμα Λογιστικής θεσμοθετήθηκε με βάση τον Νόμο 1404/1983 περί «Δομής και Λειτουργίας των
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει ως έδρα το Αίγιο ενώ τόσο οι χώροι
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή την παροχή, ανάπτυξη
Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ (Informatics and Mass Media Department) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στον
Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δημιουργήθηκε το 2013 από τη συγχώνευση των
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής
Το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας ιδρύθηκε το 2006 με το Προεδρικό Διάταγμα 226/ΦΕΚ/19-10-2006 και

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

cache/resized/cde2a10231571ee837b43f10cb79236b.jpg
12 Φεβρουάριος 2019
22/2/2019 13:00μ.μ.
cache/resized/9562fb956ce202347724298d00818906.jpg
11 Φεβρουάριος 2019
15/2/2019 15:00μ.μ.- 20:00μ.μ. 16/2/2019 9:00π.μ. - 15:00μ.μ.
cache/resized/8d16f23b46d5576a68c83677dfb821ec.jpg
22 Ιανουάριος 2019
8/2/2019 19:30μ.μ.
cache/resized/89e3830eb25e238d83dca12b88b9d87c.jpg
11 Δεκέμβριος 2018
13/12/2018 12:00μ.μ.
cache/resized/0e67064332c5c1cc22060daebb3a619c.jpg
03 Δεκέμβριος 2018
5-6/12/2018 9:00π.μ.-21:00μ.μ.
cache/resized/6c9a53c3fa4482668a5fc1b3847250de.jpg
28 Νοέμβριος 2018
5/12/2018 11:00π.μ.
cache/resized/e41b327df03e7008112f876e982a7781.jpg
27 Νοέμβριος 2018
12/12/2018 12:00μ.μ.
cache/resized/a1deb502c0fee1487036dce3a6ea1ef4.jpg
15 Νοέμβριος 2018
19/11/2018 8:00μ.μ.
cache/resized/3f502a91cae57c39f0c1b38ab47642f4.jpg
04 Οκτώβριος 2018
21/10/2018 11:30π.μ.
Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
cache/resized/62c507f4d13c264de069468a19cafde6.jpg
02 Ιούλιος 2018
6/7/2018 11:30π.μ.
Συνεδριακό Κέντρο

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Tοποθεσία του ΤΕΙ
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαθέτει χώρους στην Πάτρα, το Μεσολλόγι, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, το Αίγιο και το Αντίρριο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την έδρα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και για να πάρετε οδηγίες πατήστε εδώ.
Tηλέφωνα Προσωπικού
Στον κατάλογο του ΤΕΙ μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος. Επιπλέον, πατώντας εδώ θα βρείτε τα στοιχεια επικοινωνίας του προσωπικού στο Μεσολόγγι.
Hλεκτρονικές Υπηρεσίες
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες των τμημάτων, καθώς και στο Κέντρο Δικτύων του ιδρύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…